Ania Nowak
Bez tytułu//Mikro Teatr
  • Od kwietnia 2016 roku dwunastu reżyserów wraz z zaproszonymi do współpracy artystami przygotowało w Komunie//Warszawa przedstawienia podporządkowane paru precyzyjnie określonym warunkom. Spektakl Mikro Teatru nie trwa dłużej niż 16 minut, zespół wykonawców składa się z maksymalnie czterech osób, używane się dwa mikrofony, cztery reflektory, jeden rzutnik wideo oraz jedna, niewielka walizka rekwizytów.
  • Mikro Teatr to ćwiczenia z samoograniczenia  mówi kurator przedsięwzięcia, Tomasz Plata. Na zaproszenie Komuny//Warszawa kilkunastu uznanych twórców polskiego teatru przygotowało przedstawienia podporządkowane paru precyzyjnie określonym warunkom.
  • Spektakl Mikro Teatru nie może trwać dłużej niż 16 minut, zespół wykonawców może składać się z zaledwie czterech osób, do dyspozycji artystów są dwa mikrofony, cztery reflektorów, jeden rzutnik wideo, jedna,niewielka walizka rekwizytów i niewielki budżet. Nie ma ograniczeń dotyczących tematyki. Na cykl w 2016 roku składa się 12 mikro przedstawień. W jeden wieczór Mikro Teatru prezentowane były trzy różne spektakle.
  • Mikro Teatr to zarazem próba refleksji nad sposobami produkcji teatru. Czy teatr zawsze musi być wielką produkcyjną machiną? Jak dalece można ograniczyć produkcyjne zaplecze teatru, a zarazem zachować jego jakość? Czy teatr skromniejszy nie byłby zarazem teatrem bardziej demokratycznym, bardziej dostępnym?
  • Mikro Teatr to również przypomnienie o wciąż nie dość dobrze dostrzeżonej i zrozumianej w Polsce tradycji działań performatywnych, w ramach których konwencja teatralna została wzbogacona o wpływy z kręgu sztuk wizualnych, szczególnie sztuki konceptualnej. Gdyby szukać prekursorów Mikro Teatru, trzeba by wskazać Tima Etchellsa, Tino Sehgala, Jeromea Bela.