Maria Zimpel
Ciało i fikcja
  • Tańczące ciało jest nie tylko fizyczne. Ciało jest również tworzone przez ucieleśnione wyobrażenia i relacje, w jakie wchodzi. Fikcja na różne sposoby pozwala zadawać pytania o granice ciała, pozwala sięgać do istniejących opowieści i budować zupełnie nowe, ucieleśnione opowieści o relacjach w ciele, anatomicznie zmyślone i anatomicznie prawdziwe. Taniec jest tu generowany przez odnajdywanie  w oparciu o wewnętrzne anatomiczno-przestrzenne mapy  energetycznych pasm. Pasma te, obudzone w cielesności, pozwalają przeistaczać się ciału performerki w nowe organizmy, nowe formy życia.
  • W pracy Ciało i fikcja obiekt przestrzenny, muzyka i światło to kolejne warstwy choreografii. Bliżej im jednak do zróżnicowanych środowisk, z których każde, na swój sposób, wydobywa własną fikcję. Między tymi warstwami i ruchem przebiega wymiana, prowokująca wzajemne relacje,w których ciało i tancerka tworzą taniec.

 

  • Choreografia, taniec: Maria Zimpel
  • Muzyka: Bryan Eubanks
  • Projekt obiektu przestrzennego, kostium: Dorota Kabała/We Design for Physical Culture
  • Konstrukcja obiektu: Alessandro Gagliardi/ThinkDO Studio 
  • Projekt i inżynieria oświetlenia: Paweł Winiarski
  • Produkcja: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski/program rezydencyjny Nadawanie i przyjmowanie formy
  • Koprodukcja: Maria Zimpel