Marta Ziółek
Ciało Oko RE//MIX Carolee Schneemann
 • Ciało Oko to taneczna fikcja, feministyczna utopia, gdzie doświadczenie tożsamości i performansu eksplorowane jest w konstrukcji malarskiej (choreografii). Cztery tancerki przemieszczają obszar obrazu z powierzchni, płótna malarskiego na trójwymiarową przestrzeń, gdzie obraz i zdarzenie mają miejsce. Ciało jest figurą, przedłużeniem obrazu malarskiego. Obraz jest monstrum, które się porusza.
 • W twórczości Schneemann zafascynowało mnie wcielanie rewolucji i utopii w taniec. W moim RE//MIXie skoncentruję się na jej trzech pracach: Eye Body: 36 Transformative Actions, Meat Joy oraz Interior Scroll. Wszystkie one poszerzają pojęcie choreografii, oferują perspektywę bliską sztukom wizualnym, malarstwu, przemieszczają uwagę z ciała tańczącego na materię obiektu w ruchu. Otwierają również przestrzeń dla sytuacji, wspólnoty i potencjału tkwiącego w konkretnych ciałach mówi Marta Ziółek.
 • Trwający w latach 20102014 cykl RE//MIX to premierowe produkcje odnoszące się do klasycznych dzieł, przede wszystkim z dziedziny teatru i tańca, a także literatury i filmu. Pierwowzory, niektóre już lekko zapomniane, niegdyś zmieniły świadomość osób dziś zajmujących się dziwnym teatrem interdyscyplinarnym, poszukującym, sytuującym się na pograniczu teatru wizualnego, performance art, sztuk plastycznych i działań społecznych. Tworzą swoisty kulturowy kanon, określają gust i styl, są autodefinicją własnych źródeł i inspiracji punktami odniesienia.
 •  
 • Koncept i choreografia: Marta Ziółek
 • Taniec i performans: Marina Colomina, Maria Peralta, Eva Susova, Marta Ziółek
 • Pomoc dramaturgiczna: Renée Copraij, Ola Maciejewska, Maria F. Scaroni
 • Pomoc wizualna i zdjęcia: Katarzyna Szugajew
 • Reżyseria światła: Katinka Marac
 • Kostium: Ceciilya Frupsiess
 • Nagranie: Lisa Vereertbrugghen
 • Produkcja: Komuna//Warszawa
 •