Kaya Kołodziejczyk
NIE-POKÓJ

project by Aleksandra Wasilkowska
performance by Kaya Kołodziejczyk
curator Kaya Pawełek
film by Bartosz Nalazek

© 2011