Komuna//Warszawa
Sierakowski
  • Do tej pory Komuna//Warszawa opowiadała historię i to, jak się z nią mierzyli ludzie w przeszłości (Walter Gropius, Calel Perechodnik, Richard Buckminster Fuller, grupa Baader-Meinhof). Mogliśmy komentować działania i wybory, znając kontekst i ostateczne wyniki zaniedbań lub wysiłków naszych bohaterów. Teraz stawiamy się w pozycji wyjątkowego obserwatora. Opowiadamy historię realnej osoby a właściwie opowiadamy przyszłą historię realnej osoby... To ekscytujące na naszych oczach będzie się rozgrywał dramat pomyłek i zwycięstw Sławomira Sierakowskiego (naszym zdaniem jednej z najważniejszych postaci polskiej polityki teraz i jeszcze ważniejszej postaci polskiej polityki w przyszłości) Komuna będzie snuć możliwe scenariusze jego życia, a realne życie będzie potwierdzało trafność naszych wyobrażeń. Pozwalamy sobie na prostackie żarty i dobre rady cyników ale wszystko w dobrej wierze, z poczucia sympatii i pełni ufności w lewicę przyszłości. Komuna mapuje napięcia, linie i punkty kluczowe osobistego i publicznego, przyszłego życia Sierakowskiego i jego oddziaływania na społeczne energie, podskórne falowanie historii państwa i świata w momencie globalnego przesilenia. I jest jeszcze jeden powód tej opowieści opowieść sama w sobie jako potrzeba słuchania, patrzenia, widzenia, uczestniczenia...
  • Sławomir Sierakowski jest urodzonym w 1979 roku polskim publicystą, socjologiem, krytykiem literackim i teatralnym, wydawcą, okazjonalnie dramaturgiem. Jest założycielem i redaktorem naczelnym pisma Krytyka Polityczna oraz Wydawnictwa Krytyki Politycznej, jak również prezesem Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Skupił wokół Krytyki Politycznej szerokie środowisko studentów, doktorantów, publicystów, krytyków literackich i teatralnych, artystów i działaczy społecznych.