Ramona Nagabczyńska
Akumulacja© Trisha Brown RE//MIX
  • Wiedza jest produktem akumulacji doświadczeń osobistych i zbiorowej historii kulturowej. Każdy spektakl jest spektaklem pamięci. Łacińskie słowo inventario określało zarówno inwencję, jak i inwentarz pojęcia dla wielu intuicyjnie przeciwstawne, a jednak nierozerwalnie ze sobą powiązane. Twórczość, poznanie, odbiór agentem każdego z tych procesów jest akumulacja. Interesuje mnie, jak w kontekście historycznym zmienia się percepcja widza oraz jak zmienia się stosunek do tworzenia artysty, którego twórczość jest osadzona w kontekście zdefiniowanym przez dotychczasowy dorobek danej dziedziny. W związku z dostępnością wielkiej ilości mediów oraz tendencją do ciągłego powiększania i polepszania dziś pojęcie akumulacji musi wzbudzać zupełnie inne skojarzenia niż w latach 70., kiedy Trisha Brown tworzyła pierwsze prace oparte na akumulacji.  Chcę zwrócić uwagę na ten fakt oraz potwierdzić, że dorobek przeszłości jest źródłem bez dna, a nie hamującym ograniczeniem.

  •  

  • Choreografia i wykonanie: Ramona Nagabczyńska
  • Muzyka: Alexander Zekke
  • Projekcje: Miguel Nieto
  • Światła: Jan Cybis
  • Komuna//Warszawa
  •