Komuna//Warszawa
Terry Pratchett. Nauki społeczne współczesna opera kameralna
  • Terry Pratchett, twórca serii Świat dysku, jeden z popularniejszych pisarzy brytyjskich, opisuje realny świat w krzywym zwierciadle, w zabawny, ironiczny i celny sposób komentując współczesną kulturę i politykę. Podobnego zabiegu użyje Komuna//Warszawa poprzez czarny humor opisze społeczeństwo europejskie dążące do realizacji swoich celów bez względu na konsekwencje dla całej ludzkości. Używając popkulturowych szablonów, Komuna//Warszawa chce zwrócić uwagę na złożoność relacji i nietrwałość struktur społecznych, tkwienie w stanie niestabilnej równowagi i  co za tym idzie trudności związane z wprowadzaniem reform i nowych form organizacji świata. Pratchett nie tworzy fantastycznego świata jego pisarstwem rządzi buchalteria: 98% ludzi to bezwolna masa w stanie permanentnego rozpadu. Pozostałe 2% dzielą się po połowie na tych, którzy chcą przyspieszyć koniec, i tych, którzy nie chcą do niego dopuścić. Ale to nie znaczy, że sytuacja jest zrównoważona chyba że dopuścimy do siebie prawdę, iż równowagę pozwala utrzymać ciągłe odchylanie i upadanie. Czyli magia. A jak to się ma do nauki o społeczeństwie?...
  •  
  • Produkcja: Komuna//Warszawa
  • Współpraca: Olga Mysłowska (sopran), Irad Mazliah (taniec)