Komuna//Warszawa
Typografia polityczna//Mikro Teatr

 

Od kwietnia 2016 roku dwunastu reżyserów wraz z zaproszonymi do współpracy artystami przygotowało w Komunie//Warszawa przedstawienia podporządkowane paru precyzyjnie określonym warunkom. Spektakl Mikro Teatru nie trwa dłużej niż 16 minut, zespół wykonawców składa się z maksymalnie czterech osób, używane się dwa mikrofony, cztery reflektory, jeden rzutnik wideo oraz jedna, niewielka walizka rekwizytów. Mikro Teatr to ćwiczenia z samoograniczenia  mówi kurator przedsięwzięcia Tomasz Plata. Na cykl w 2016 roku składało się 12 mikro przedstawień. W jeden wieczór Mikro Teatru prezentowane były trzy różne spektakle. Mikro Teatr to zarazem próba refleksji nad sposobami produkcji teatru. Czy teatr zawsze musi być wielką produkcyjną machiną? Jak dalece można ograniczyć produkcyjne zaplecze teatru, a zarazem zachować jego jakość? Czy teatr skromniejszy nie byłby zarazem teatrem bardziej demokratycznym, bardziej dostępnym? Mikro Teatr to również przypomnienie o wciąż nie dość dobrze dostrzeżonej i zrozumianej w Polsce tradycji działań performatywnych, w ramach których konwencja teatralna została wzbogacona o wpływy z kręgu sztuk wizualnych, szczególnie sztuki konceptualnej. Gdyby szukać prekursorów Mikro Teatru, trzeba by wskazać Tima Etchellsa, Tino Sehgala, Jeromea Bela.